syscode.nl


 

Projecten

 

Door uw huidige infrastructuur grondig te analyseren brengen we alle knelpunten in kaart en adviseren we u over de mogelijkheden. Vervolgens stellen we een plan van aanpak en een kostenbegroting voor u op.

De uitgangspunten zijn:

 

- Schaalbaarheid; De infrastructuur dient mee te kunnen groeien met uw onderneming. Door gebruik te maken van virtualisatietechnieken en gedeelde opslag kan veel beter worden ingespeeld op toekomstige groei.

 

- Kostenreductie; Investeringskosten kunnen worden beperkt door het (waar mogelijk) opnieuw inzetten van de huidige apparatuur. Na de implementatie kunnen beheerskosten worden beperkt door bijv. werkplekken zoveel mogelijk af te schermen tegen oneigenlijk gebruik.

 

- Functionaliteit; Het netwerk dient "op maat" te worden gemaakt door de implementatie van alleen die netwerkfaciliteiten, die voor uw onderneming waardevol zijn.

Op basis van het plan van aanpak kunnen we zorg dragen voor de volledige migratie van uw ICT infrastructuur. Syscode levert desgewenst ook alle benodigde hard- en software.

 

 

 

Professional certifications

Uw IT Partner in

Business